La terra no és herència dels nostres pares, és herència dels nostres fills.

Etiqueta Ecològica de la Unió Europea

Concedida a productes i serveis que compleixen els requisits del sistema d’etiquetatge ecològic de la Unió Europea.

ES-EU/025/00022